Zebrania klasowe z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

                 Kl. 1-6 i 8a – budynek PSP 15

                 kl. 7, 8bcd – budynek PSP29

 

13. 09. 2018 r. – zebrania klas I –III i VII,

 

19.09.2018 r. - zebrania klas IV – VI i VIII,

 

10.10.2018 r. – konsultacje lub zebrania (zgodnie z potrzebami),

 

14.11.2018 r. – zebrania, rozpoczęcie akcji świątecznej Drzewko Potrzeb,

 

12.12.2018 r. – zebrania,

 

23.01.2019 r. - zebranie – podsumowanie pracy za I półrocze,

 

13.03.2019 r. - konsultacje lub zebrania (zgodnie z potrzebami),

 

10.04.2019 r.- zebrania,

 

15.05.2019 r. – zebrania – podsumowanie pracy za rok szkolny.