ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU: „ROOTS: RETURN OUR ORIGINS THROUGH SHARING”

PROGRAMU ERASMUS+”

1. Międzynarodowy projekt „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing” („Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się”) programu Erasmus + realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. w ramach Programu Erasmus + Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.

2. Projekt przewiduje współpracę z pięcioma szkołami partnerskimi:Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju (Słowenia-koordynator projektu),ISTITUTO COMPRENSIVO della VAL NURE, (Włochy),Kauttuan koulu (Finlandia),C.E.I.P. „MIGUEL ZUBELDIA” (Hiszpania),40 Primary School of Thessaloniki (Grecja).

3. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.

4. Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wyjść do pozaszkolnych miejsc nauki oraz indywidualnie przez uczniów. O przewidzianych zajęciach pozalekcyjnych informuje uczniów nauczyciel prowadzący zajęcia.

5. Udział w projekcie programu Erasmus + jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.

6. Główne cele projektu to:

- zachęcenie uczniów do powrotu do źródeł, odkrycia własnych korzeni i tradycji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą o własnej przeszłości z rówieśnikam z krajów europejskich,

- wzbogacenie wiedzy uczniów o dziedzictwie kulturowym własnego kraju oraz krajów biorących udział w projekcie,

- wspieranie integracji międzypokoleniowej np. porównywanie przez uczniów przeszłości i teraźniejszości dzięki wywiadom z rodzicami, najstarszymi członkami rodziny,

- kształtowanie przez uczniów umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur,

- rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim,

- rozwijanie współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń między szkołami partnerskimi,

- rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie technologii komputerowej,

- uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy.

7. Projekt przewiduje 2 wyjazdy zagraniczne uczniów (krótkoterminowe wymiany grupy uczniów) do szkół partnerskich w Hiszpanii (2019r.), i w Grecji (2020r.).

8. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

9. Prace uczniów (produkty), które powstały w celu realizacji zadań projektu (np. prace plastyczno-językowe, prezentacje multimedialne, zdjęcia, filmy stworzone przez uczniów i inne) mogą zostać opublikowane na stronach internetowych i w mediach (również społecznościowych) naszej szkoły, instytucji partnerskich, FRSE-Narodowej Agencji Programu Erasmus +, Komisji Europejskiej, na materiałach upowszechniających projekt. Udział w projekcie oznacza zgodę na publikację wypracowanych przez uczniów produktów.

10. Udział w projekcie wiąże się z publikacją wizerunku ucznia w celu realizacji zadań, osiągnięcia celów projektu oraz upowszechnianiu projektu np. na stronach internetowych, mediach (również społecznościowych) związanych z realizacją projektu, naszej szkoły i organizacji partnerskich, FRSE-Narodowej Agencji Programu Erasmus +, Komisji Europejskiej.