1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ubezpieczenia

akianzW roku szkolnym 2013/2014 w PSP 15 w Opolu
Polisa nr 359 13 662 00037968

NNW uczniów „Ubezpieczenie z Klasą" TUiR Allianz Polska SA. rok. szk. 2013/2014
Kontakt: Anna Patelska tel. 662 410 501, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ochrona 24 godz. na dobę w kraju i zagranicą (usługi assistance na terenie RP)

WYPŁATA ŚWIADCZENIA BEZKOMISYJNIE NA PODSTAWIE TABEL
W razie wypadku kontakt pod nr tel. 0801 10 20 30, transport medyczny 022 522 25 06 lub kontakt z Agentem tel. 662 410 501
Rodzice (przedstawiciele ustawowi) ubezpieczonych dzieci uzyskują dodatkowo 30% zniżki na ubezpieczenia majątkowe w Allianz (10% zgodnie z Ogólnymi Warunkami UzK, 20% zniżki od agenta serwisującego SP nr 15).
OC dla personelu szkoły (nauczyciele i obsługa) – odpowiedzialność na wycieczkach związanych z wykonywaniem pracy i za granicą (wyjazdy szkolne) Suma Gwarancyjna 10 tys.

Ubezpieczający:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu
Okres ubezpieczenia: 1 rok: od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

WARIANT I (dzieci)

 

Suma ubezpieczenia

 10 000,00 zł

 

Zakres ubezpieczenia

Program 1

 

1

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

 10 000,00 zł

 

2

Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

 20 000,00 zł

 

3

Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego wskazaniem uszczerbku na zdrowiu w ramach tabeli oceny złamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu

60 zł

 

4

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 10 000,00 zł

 

5

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa (wypłata nie jest warunkowana pobytem w szpitalu), pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów (min. 1 dzień w szpitalu)

   1 000,00 zł

 

6

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania tel. 022 522 25 06

 do 400 zł

 

7

Koszty leczenia - zakres rozszerzony podstawowe honoraria lekarskie; koszty lekarstw;  koszty zakupu protez i środków pomocniczych;, koszty zakupu środków opatrunkowych;  koszty zdjęć  rentgenowskich, USG i innych badań  diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego; koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym;  koszty operacji plastycznych; koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego;  koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; koszty zakupu wózka inwalidzkiego.

1 000,00 zł

 

8

Zasiłek szpitalny w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu) min. 2 dni pobytu max 365 dni

        20,00 zł

 

9

Zasiłek szpitalny w wyniku zatrucia (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu) min. 4 dni pobytu max 60 dni

 

        20,00 zł

 

Świadczenia opiekuńcze:

 

1

wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego

 do 1000 zł

 

 

 

 

 

2

dostarczenie do miejsca pobytu Ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza

 

3

organizacja w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży szkolnej prywatnych lekcji w przypadku przebywania Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim powyżej 7 dni

 

4

organizacja opiekunki dla dzieci w przedszkolach i żłobkach

 

5

opieka psychologa dla osób dorosłych

 

6

informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania

bez limitu

 

7

informowanie o czynnych przez całą dobę aptekach na terenie RP;

bez limitu

 

8

informacje na temat profilaktyki zachorowań na grypę

bez limitu

 

9

informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania leków w czasie ciąży itp.

bez limitu

 

10

informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne

bez limitu

 

11

informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny;

bez limitu

 

12

informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak należy się przygotowywać do zabiegów lub badań medycznych

bez limitu

 

13

informacje o dietach, zdrowym żywieniu;

bez limitu

 

14

grupy wsparcia: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, przemoc domowa, chore dzieci, choroba nowotworowa, cukrzyca, otyłość, anoreksja, bulimia, zawał serca, kobiety w trudnej sytuacji rodzinnej, samotne matki, mastektomia, depresja;

bez limitu

 

15

informacje dla podróżnych: szczepienia, zagrożenia epidemiologiczne;

bez limitu

 

16

dostęp do infolinii medycznej – polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym Centrum Operacyjnego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania.

bez limitu

 

17


pomoc medyczną za granicą w razie  zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego lub czasowego zameldowania Ubezpieczonego. Allianz gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w placówce medycznej lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Odpowiedzialność Allianz ograniczona jest do dwóch wizyt w ciągu okresu ubezpieczenia.

200 euro

 

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ

    41,00 zł

Do przedstawionej oferty mają zastosowanie: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie z Klasą przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 46/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku oraz Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku przyjęta na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 63/2006 z dnia 28 lipca 2006 zmieniona uchwałą nr 50/2009 w sprawie zatwierdzenia suplementu do wyżej wymienionej Tabeli.


GŁOSZENIE ROSZCZENIA
(dokumenty można zostawić w sekretariacie szkoły, bezpośrednio w biurze
Allianz: ul. Horoszkiewicza (biurowiec Błękitna Wstęga) lub skontaktować się z
agentem, który osobiście od Rodzica odbierze dokumenty:

  1. kopia dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna),
  2. druk zgłoszenia roszczenia,
  3. dokument medyczny potwierdzający rodzaj urazu i datę wystąpienia lub pobyt w szpitalu.

Jeśli wypadek zdarzy się za granicą, nie trzeba tłumaczyć dokumentacji roszczeniowej!!!