W dniach 24-26 marca 2019r. w naszej szkole odbyły się „Działania związane z uczeniem się / nauczaniem / szkoleniami” w ramach realizacji zadań projektu „ROOTS: Return Our Origins Through Sharing” programu Erasmus plus, w których wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele z Włoch, Słowenii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji i Polski. Podczas spotkania nauczyciele szkół partnerskich mieli okazję zapoznać się z polskim systemem edukacji, spotkać się z uczniami, wziąć udział w lekcjach pokazowych i warsztatach, wymienić się doświadczeniami z polskimi nauczycielami oraz lepiej poznać kulturę naszego kraju i regionu.

         Pierwszego dnia wizyty, nasi goście zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Stare Miasto w Krakowie – obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

         25 marca uczniowie klasy 7b i 8c, aby powitać gości, przygotowali przedstawienie o kulturze Hiszpanii z elementami języka hiszpańskiego. Młodsi uczniowie, z klasy 2a i 3b, zaprezentowali polskie tańce narodowe: krakowiaka oraz poloneza. Po przedstawieniu, nauczyciele z europejskich szkół uczestniczyli w dwóch lekcjach pokazowych, aby zobaczyć, w jaki sposób polscy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie w pracy z uczniami oraz jakie stosują metody aktywizujące uczniów w celu uatrakcyjnienia zajęć. Pierwszą lekcją była lekcja matematyki (edukacja wczesnoszkolna) w klasie dwujęzycznej. Druga lekcja (edukacja wczesnoszkolna) dotyczyła symboli i kultury krajów europejskich. Nasi goście mogli dowiedzieć się w jaki sposób można wykorzystać ozoboty w pracy z uczniami oraz mieli okazję nauczyć się obsługi tych urządzeń. Po zajęciach została przedstawiona prezentacja o sowach „What do we know about owls?” („Co wiemy o sowach?”), dzięki której nauczyciele mogli poznać zwyczaje sów oraz ich znaczenie w europejskiej kulturze. Prezentacja stanowiła wstęp do warsztatów przyrodniczych, które odbyły się na Wyspie Bolko z przedstawicielem Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Podczas warsztatów nauczyciele obserwowali ptaki i uzupełniali karty obserwacji. W godzinach popołudniowych odbyły się w naszej szkole warsztaty „eTwinning – Step by step” („eTwinning- Krok po kroku”), podczas których nasi goście dowiedzieli się, w jaki sposób rejestrować się na platformie eTwinning oraz jak korzystać z platformy eTwinning Live i Twinspace. Podczas warsztatów ewaluacyjnych projektu omówione zostały następujące zagadnienia:

- dokonano ewaluacji zadań zrealizowanych przez poszczególne kraje,

- rozdysponowane zostały plakaty projektu,

- omówiono produkty, które należy umieścić na stronie www projektu i blogu projektu,

- omówiono wyniki ankiety ewaluacyjnej dla uczniów,

- omówiono harmonogram, planowanych w maju,  Działań związanych z uczeniem się/ nauczaniem/ szkoleniami w Hiszpanii (krótkoterminowa wymiana grup uczniów),

- poszczególne kraje przedstawiły lokalne działania projektowe w formie prezentacji multimedialnych.

Zagraniczni goście mieli okazję uczestniczyć w wieczorze kulturowym, gdzie zaprezentowane zostały tradycyjne polskie potrawy, aby przybliżyć kulturę naszego kraju.

      26 marca nauczyciele uczestniczyli w trzeciej lekcji pokazowej - obserwowali pracę ósmoklasistów przeprowadzających doświadczenia na lekcji chemii. Wzięli również udział w grze terenowej na korytarzach naszej szkoły pt. „Szarady mityczne”. Wspólnie z uczniami klasy 5d rozwiązywali zagadki dotyczące europejskich mitów. Następnie zobaczyli prezentację „The Ancient Calendar” dotyczącą pradawnych świąt i festiwali celebrowanych przez Słowian, Celtów i Skandynawów. 

      Aby lepiej poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu nasi goście odwiedzili „Muzeum Polskiej Piosenki” w Opolu, gdzie uczestniczyli w warsztatach „Festiwalove Opole-Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w pigułce” oraz zwiedzili zamek w Mosznej.