(”Students present their works with ICT in different subjects”)

     W ramach realizacji zadań projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” uczniowie podczas lekcji przedmiotowych poznali różnorodne narzędzia TIK i sposoby ich wykorzystania w procesie uczenia się. Używając narzędzi takich jak: komputery, tablety, tablica multimedialna, projektor, roboty Mio Clementoni, roboty LOFI, Ozoboty, smartfony w połączeniu z odpowiednimi aplikacjami edukacyjnymi i oprogramowaniem mogli stworzyć ciekawe prace projektowe. Posługując się nowoczesnymi technologiami uczniowie ćwiczyli umiejętność pracy w grupach, w zależności od rodzaju zadania efektywnie badali dane zagadnienie lub powtarzali materiał z lekcji, rozwijali zdolność logicznego myślenia, nabierali kwalifikacji związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii oraz rozwijali kompetencje kluczowe.  

Podczas swojej pracy z nowoczesnymi technologiami uczniowie m.in.

- wykonali animacje oraz proste gry w programie Scratch i Scratch Junior z użyciem komputerów i tabletów na lekcjach matematyki, zajęciach komputerowych;

 

 

- tworzyli animacje w programie Pivot;

 

 

- wykorzystywali w swojej pracy ozoboty na zajęciach plastycznych, edukacji matematycznej, zajęciach technicznych, zajęciach komputerowych;

 

 

- pracowali z robotami LOFI i aplikacją Lofi na tablety na zajęciach technicznych, komputerowych oraz zajęciach pozalekcyjnych;

 

 

- stworzyli quizy w programie Kahoot (np. na zajęciach języków obcych, zajęciach technicznych);

 

 

- pracowali z robotami Mio Clementoni podczas zajęć edukacji matematycznej, zajęć plastycznych, lekcji tańca;

 

 

 

- wykonali gry planszowe 3D przy użyciu narzędzi TIK;

 

 

- wykonali wewnątrzklasowy projekt edukacyjny „Planety” w języku polskim i języku mniejszości niemieckiej wykorzystując tablicę multimedialną;

 

- wykonali interaktywne kartki świąteczne przy pomocy platformy Google Santa Tracker;

Kartka świąteczna 1/ Christmas card 1

Kartka świąteczna 2/ Christmas card 2

Kartka świąteczna 3/ Christmas card 3

Kartka świąteczna 4/ Christmas card 4

Kartka świąteczna 5/ Christmas card 5

 

 

- przedstawiali prezentacje multimedialne na tablicy interaktywnej z różnych przedmiotów (np. przyroda, zajęcia techniczne, język angielski, język mniejszości niemieckiej, historia);

 

- zaprojektowali krótkie animacje poklatkowe z wykorzystaniem smartfonów w programach Video Show, Stop Motion Studio;

Animacja 1

Animacja 2

Animacja 3

 

 

-układali dialogi i tworzyli słowniczki obrazkowe przy pomocy tabletów na zajęciach języka angielskiego.