W dniach 02.06.2018r.-06.06.2018r. dwoje nauczycieli naszej szkoły oraz przedstawiciele szkół partnerskich z Finlandii, Estonii, Włoch i Słowenii uczestniczyło w ostatnim już Międzynarodowym spotkaniu projektowym zorganizowanym w ramach projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” programu Erasmus plus. Spotkanie odbyło się w szkole partnerskiej koordynującej projekt - Kreutzwaldi Kool w Voru, w Estonii. Podczas spotkania dokonano ewaluacji działań projektowych, omówiono zadania zrealizowane w trakcie trwania trzyletniego projektu, przeanalizowano oś czasu dotycząca historii komunikacji stworzoną w programie Sutori oraz podsumowano zadania eTwinning opublikowane na platformie Twinspace.

        W trakcie wizyty mieliśmy okazję zwiedzić szkołę Kreutwzaldi Kool oraz obserwować lekcje: muzyki, tańca oraz zajęć edukacji wczesnoszkolnej dotyczącej przyrody, na których wykorzystano narzędzia TIK: projektor, program edukacyjny. Uczestniczyliśmy również w „Dniu nauki” („Science Day”) zorganizowanym dla uczniów w miejskim parku. Podczas zajęć w terenie uczniowie mieli okazję m.in. nauczyć się czytania mapy i rozróżniania gatunków zwierząt. Przebywając w Võru, odwiedziliśmy także bardzo nowoczesne liceum, które często jest wybierane przez absolwentów szkoły Kreutzwaldi Kool. Mieliśmy okazję wymienić doświadczenia z nauczycielami z estońskich szkół oraz zostaliśmy zaproszeni do udziału w warsztatach organizowanych przez muzeum „Kreutzwaldi Memoriaal muuseum” dotyczących technik drukarskich.