Zakończenie projektu „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC

                Od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2018 r. nasza szkoła uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC” („ Od Europy 1010 r. p.n.e. do Europy komputerów 2020 roku”) współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. Realizowaliśmy zadania projektowe, współpracując z czterema szkołami partnerskimi:

  • Võru Kreutzwaldi Kool z Estonii (koordynator projektu),
  • Kauttuan koulu z Finlandii,
  • Istituto Comprensivo della val Nure z Włoch,
  • Osnovna sola Miklavz na Dravskem polju ze Słowenii.

Głównymi założeniami projektu było: rozwijanie kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii, dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń odnośnie użycia narzędzi ICT             ze szkołami partnerskimi, przekonanie uczniów o wyższości praktycznych zastosowań urządzeń komunikacyjnych i informatycznych nad ich użyciem w celach zabawowych, poznanie historii komunikacji i technologii oraz kultury krajów partnerskich.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nasi uczniowie:

- rozwinęli swoje kompetencje w zakresie technologii komputerowej i języków obcych, realizując liczne wewnątrzklasowe projekty edukacyjne np. projektowanie kartek okolicznościowych w programie piZap, tworzenie słowniczków w językach krajów partnerskich, projektowanie książeczek w programie StoryBird, Story Jumper, tworzenie filmików Stop – Motion Movie, tworzenie animacji w programie Scratch, projektowanie prezentacji multimedialnych, QR kodów oraz quizów w Kahoot oraz realizując zadania projektowe, np. stworzenie ilustracji do ebooka „Bajka o czerwonej kredce”, nagrywanie haseł do słownika online z wyrażeniami polsko-angielskimi o narzędziach TIK, wykonanie prac plastycznych do osi czasu o wynalazkach i osiągnięciach związanych z komunikacją          w okresie od 1010 p.n.e. do 500 n.e.

- rozwinęli umiejętności cyfrowe i poszerzyli swoją wiedzę na temat użycia narzędzi TIK, korzystając na lekcjach różnych przedmiotów z tabletów, robotów MIO- Clementoni, Lofi robotów, ozobotów, smartfonów, komputerów.

- rozwijali swoje pasje i zainteresowania, umiejętności informatyczne, kształtowali postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur, ćwiczyli umiejętności społeczne, uczyli się współpracy w grupie biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak np. koło komputerowo-językowe „Euroklub”, „Koło eTwinning”, „ Koło teatralno- językowe”, koło „ Atlas Ptaków dla dzieciaków”, „Koło mityczne”, koło „W krainie baśni - formy poetyckie w j. angielskim”, „Koło fotograficzne”, koło „Poszukiwacze legend”.

- poszerzyli swoją wiedzę, czerpali inspiracje, kształtowali postawę kreatywności, biorąc udział w warsztatach edukacyjnych, np. warsztaty „Ptasiej Akademii”, warsztaty „Stop Motion Movie”, warsztaty o zastosowaniu dronów, warsztaty o krajach Unii Europejskiej.

- prezentowali swój talent i zdobyte umiejętności, występując w przedstawieniach,                  np. przedstawienie o krajach europejskich pt. „Szukamy marynarzy” w j. polskim                            i j. niemieckim, „The Gingerbread Man” w j. angielskim, przedstawienie z wykorzystaniem robotów MIO- Clementoni oraz w wielu konkursach językowych i fotograficznych                oraz związanych z projektami eTwinning, takich jak np.: „Me and my school” - konkurs            na prezentację multimedialną, konkurs o baśniach „Jaka to bajka?”, konkursy o tematyce europejskiej.

- rozwinęli umiejętności komunikowania się w j. obcym, np. podczas Międzynarodowego spotkania projektowego zorganizowanego w naszej szkole, mogli spotkać się z nauczycielami ze szkół partnerskich, nawiązali również kontakt listowny ze swoimi rówieśnikami z Włoch.

- aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, biorąc udział oraz współorganizując szkolne wydarzenia takie jak „Tydzień eTwinning”, „Tydzień Europejski”, „Tydzień Mityczny”,            „Dzień Języków Obcych”.