1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Podstawowe informacje

W swojej strukturze organizacyjnej ma klasy od I-VI. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizuje w toku jednolitego sześcioletniego cyklu nauczania, który umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania dalszego kształcenia w szkołach gimnazjalnych.
Szkoła kształci uczniów w 23 oddziałach (w tym 4 oddziałów integracyjnych) pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nauczyciele opracowują i wdrażają do realizacji programy własne i liczne innowacje.

Dzieciom mającym trudności w nauce zapewniona jest pomoc w ramach zajęć:

  • wyrównawczych,
  • korekcyjno-kompensacyjnych,
  • dysortograficznych,
  • indywidualnych

Uczniowie zdolni mogą rozwijać swoje pasje na zajęciach kół zainteresowań, kół przedmiotowych oraz działać w organizacjach szkolnych.

Uczniom czekającym po lekcjach na rodziców proponujemy ciekawe zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej , gdzie pod okiem fachowców można miło, bezpiecznie i twórczo spędzić czas. Zajęcia mają charakter edukacyjny, artystyczny, rekreacyjno – sportowy. Dzieci mają także możliwość odrobienia zadań domowych.

Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, posiada certyfikaty: Szkoły Uczącej się, Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły z Klasą, Nauczycieli z Klasą, Uczniów z Klasą. Bierze także udział w międzynarodowych projektach: Uczenie się przez całe życie, e-Twinning.

Budynek szkolny usytuowany jest w dobrym miejscu: wygodny dojazd samochodem, parking przed szkołą, niedaleko przystanek komunikacji miejskiej ( linie: 5, 9, 10, 13, 17). W ramach współpracy z MZK Opole do szkoły można dojechać zamkniętą dla innych pasażerów linią szkolną. Uczniom dochodzącym pomaga pracownik zatrudniony do przeprowadzania przez ulicę.

Teren placówki jest ogrodzony. Oprócz obszarów zielonych znajdują się na nim: plac zabaw, nowoczesne boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oraz korty tenisowe.

Szkoła posiada dwie pracownie informatyczne, bibliotekę z czytelnią oraz Multimedialnym Centrum Informacyjnym, małą i dużą salę gimnastyczną, salę gimnastyki korekcyjnej, stołówkę.

Uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej, wsparcie psychologa, pedagoga, pedagogów specjalnych, logopedy oraz rehabilitanta.

Budynek przystosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo: podjazd do wejścia szkoły, toalety dla osób niepełnosprawnych, schodołaz - sprzęt umożliwiający osobom na wózku poruszanie się między piętrami szkoły, platforma zewnętrzna przy wejściu do świetlicy.

800 lat opola

Nasze sukcesy

logo Erasmus

Blog SKO

sko2

e_dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo pomn1 grad