Wykorzystując platformę Kahoot, uczniowie klasy VI tworzyli własny quiz interaktywny dotyczący zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w Polsce i Niemczech. Zaletą programu Kahoot jest możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych, co dla ucznia stanowi dodatkową motywację do nauki. Biorąc udział w quizie, uczniowie powtarzają materiał i przyswajają go niejako „przy okazji”, doskonale się przy tym bawiąc.