16 października w naszej szkole odbył się I Szkolny Turnieju Mediacji Rówieśniczych w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji oraz Międzyszkolnego Turnieju Mediacji organizowanego przez Stowarzyszenie Droga do celu.

        Celem głównym imprezy było szerzenie wiedzy na temat mediacji rówieśniczych i związanych z nią korzyści. Uczniowie dzięki przygotowaniom do konkursu poszerzyli swoją wiedzę i nabyli nowych umiejętności w takim zakresie tematycznym jak:

  • polubowne sposoby rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży,
  • uwrażliwienie na kwestie porozumienia bez przemocy,
  • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
  • przełamywania barier w kontaktach z rówieśnikami i lepsze porozumiewanie się,
  • propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej  oraz uczenie młodzieży  rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy - poprzez  rozmowy, dialog  prowadzący do porozumienia

  Przed konkursem odbyły się spotkania edukacyjne dotyczące m.in.  podstawowych zagadnień z zakresu prawa, anatomii i psychologii konfliktu, sprawiedliwości naprawczej i mediacji, metod radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i przestrzegania norm moralnych oraz symulacje mediacji.

      Do konkursu przystąpiło 15 osób z klas 7 i 8, uczniowie pracowali w trzyosobowych grupach.  Na etapie szkolnym I miejsce zajęła grupa uczniów  z klas 8c i 8b; Dariusz Mazurek, Marta Kmiecik oraz Małgorzata Olejnik i to oni reprezentowali naszą szkołę w Finale III Międzyszkolnego Turnieju Mediacji, który odbył się 18 października 2019r. w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. generała Władysława Andersa w Opolu.

       Etap międzyszkolny odbywał się na bardzo wysokim poziomie. Najpierw jako prelegenci wystąpili:   przedstawiciel Sądu Rejonowego w Opolu Wydział Cywilny  - Sędzia Monika Ciemięga oraz przedstawiciel Centrum Arbitrażu i Mediacji CAM w Opolu –    Pani Ewa Kosowska - Korniak.

     Nasi uczniowie dopiero niedawno zetknęli się z tematem mediacji rówieśniczych i za konkurentów mieli osoby bardziej doświadczone, reprezentowali nasza szkołę na bardzo wysokim poziomie i bardzo niewiele zabrakło im do wygranej, dlatego jesteśmy z nich niezmiernie dumni. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

     Koordynatorem działań w  PSP nr 15 w Opolu były panie: Agata Tęcza-Tuszakowska, Justyna Michoń oraz Ewa Partykowska